o muzeum.jpg
MZDyjpg.jpg
Wyszukiwarka
Czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
14 15 16 17 18 19 20
Czwartek, 17.06.2021
Miejsce: Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin, Sala Wystaw i Promocji
fzd.jpg
staryrypin.jpg
straty_banner.jpg
pth.jpg
logo mkidnjpg.jpg
Czwartek, 02.07.2020
Marcin ŻebrowskiLiczba wyświetleń: 364
Konkurs: Moja przygoda wakacyjna z historią w tle

REGULAMIN KONKURSU

„Moja wakacyjna przygoda na ziemi dobrzyńskiej z historią w tle”

1 Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

-zachęcenie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych do czynnego interesowania się historią, kulturą, przyrodą oraz tradycją ziemi dobrzyńskiej,

-popularyzacja wiedzy o zabytkach, przyrodzie, kulturze, historii, tradycjach Rypina i ziemi dobrzyńskiej,

2. Organizator Konkursu:

-organizatorem Konkursu jest Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

-adres: ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin, tel. (54) 280 25 14

-osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Pan Andrzej Szalkowski, tel. (54) 280 25 14, e-mail:

-Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

3 Założenia organizacyjne:

-nadesłane lub dostarczone prezentacje muszą być związane z zabytkami, przyrodą, kulturą historią, tradycją w granicach historycznej ziemi dobrzyńskiej,

-udział w konkursie jest bezpłatny.

-prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

-prezentacje mogą być wykonane dowolną techniką [film ( do 7 minut), prezentacja PowerPoint (do 12 slajdów), PDF ( do 12 stron), album wyklejany zdjęciami ( do 12 stron) itp.].

-udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych przez muzeum.

-prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

-prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

-regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie www.muzeum.rypin.eu

-sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

4 Ocena prac konkursowych:

-zdjęcia prezentacji i autorów należy przesłać na adres mail: , lub pocztą tradycyjną na adres Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin w dniach 1 a. z dopiskiem „Moja wakacyjna przygoda na ziemi dobrzyńskiej z historią w tle”

-o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Dyrektora Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

5. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

-trafność doboru tematu pracy,

-jakość wykonania,

-oryginalność,

-stopień trudności wykonania.

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu

-ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 3 września 2020 r.

-lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej www.muzeum.rypin.eu oraz na fanpage muzeum na portalu facebook.

-wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ